150 m intervaller

Start: 18:00 torsdag 2022-05-12
Slut: 19:00 torsdag 2022-05-12

Träning: 150 m intervaller

Plats: Sjöängen

Vila: 30 sek

Anmälda

  • Dominik Prusa
  • Alma Svennerud
  • Edvin Forsberg
  • Gunnar Fovaeus
  • Hugo Ericsson
  • Ida Eskilsson
  • Victor Hörnquist
  • Emma Eriksson
  • Olle Karlsson
  • Tuva Selin
  • Ludvig Lange
  • Axel Elmblad
  • Elsa Sonesson
  • Agnes Djurstedt
  • Emma Zettervall
  • Elina Reinholdsson
  • Tova Rangert
  • Filip Broling