Luppar finns att låna på OL-kontoret

Sören Olsen

2015 sep 8

Vi har fått möjligheten att testa luppar från Ekens sportprodukter, som gärna vill in på marknaden med sitt fina produkt. Lupparna finns att låna på OL-Kontoret. Vid stort intresse kan lupparna beställas med rabatt, mer information om detta kan du få på OL-Kontoret.

Så är du intresserat kom in och låna en lupp eller lägg en intresse beställning på kontoret. Vid beställning på mer än 5 stk ges 25% rabatt. Butiksprisen är 599 kr.

Se och läs mer om luppen här

Länk till intervju med Graham Gristwood om använding av lupp i orientering