RIG möte med besök från Soft och kommunalråd.

Sören Olsen

2015 maj 6

Denna onsdag förmiddag var det återigen dags för vårens RIG möte. Representanter från skola, kommunen och SOFT.

OLGY verksamheten diskuteras under ett par timmar tillsammans med tränare och personal från skola, elev representanter, elevhems personal, kommunalråds ansvarig och Soft ansvarig. Årets elevenkät går vi igenom , nuläget på Riksgymnasiet och förbättringsåtgärder.