Besök från Riksidrottsförbundet

Sören Olsen

2015 mar 12

Vart tredje år besöker RF varje RIG. Mötet syftar till att utvärdera RIG:s kvalitet och säkerställa så att RIG lever upp till syftet med RIG. RF möter elever och representanter för skola, kommun och SF. De tre centrala verksamhetsdelarna skola, idrott och det sociala granskas.

Besöket består av tre delar; en elevintervju, ett tränarsamtal och ett möte med hela RIG-gruppen. Under RIG-gruppens möte deltar hela RIG-gruppen, dvs. kommunrepresentant, gymnasiechef, rektor, SF-ansvarig, RIG-lärare/tränare samt elevrepresentanter.

Elevintervjun sker med 6-8 elever, med jämn könsfördelning och representanter från alla årskurser.

Eksjös Verksamhet fick mycket beröm av RF's representant Maja Uebel, men det finns ständigt saker som kan utvecklas och göras ännu bättre i en verksamhet, så vi blickar framåt och jobbar vidare med att utveckla Eksjö Orienteringsgymnasium så Eksjö också är ett av landets bästa alternativer till Sveriges Orienteringsungdomar i framtiden.

Är du nyfiken på att läsa mer om RF's kvalitetsarbete med RIG, kan du klicka dig vidare till Svensk skolidrotts hemsida här.