Egen träning/vila

Start: 18:00 torsdag 2022-05-19
Slut: 20:00 torsdag 2022-05-19

Anmälda

  • Dominik Prusa
  • Alma Svennerud
  • Gunnar Fovaeus
  • Olle Karlsson
  • Axel Elmblad
  • Hugo Ericsson
  • Viktor Gunnarsson
  • Victor Hörnquist
  • Odin Ek
  • Ida Eskilsson
  • Anders Skoglund
  • Klara Borg
  • Edvin Forsberg
  • Wilmer Selin
  • Noel Braun
  • Isak Eskilsson
  • Emma Zettervall
  • Filip Broling