VBN (Natt Cup)

Start: 17:30 torsdag 2021-11-25
Slut: 20:00 torsdag 2021-11-25

Anmälan sker på Eventor och här.

PM för banlängder finns på Eventor.

Starten sker 18:15, masstart. Se till att värma upp innan.

Cykla via Persö till Skedhult (se samling på eventor)

Middag: 15:30

Övrigt: Ha REFLEXVÄST på dig vid cykling + lampor på cykel.

Anmälda

  • Axel Elmblad
  • Alma Svennerud
  • Hugo Ericsson
  • Victor Hörnquist
  • Ludvig Lange
  • Elias Schafer
  • Amanda Granqvist
  • Noel Braun
  • Alice Ek
  • Noah Krikström
  • Elsa Sonesson
  • Edvin Forsberg
  • Tuva Östangård
  • Ida Eskilsson
  • Emma Eriksson
  • Emily Adenstedt
  • Thea Nordin Abaji
  • Tobias Nagel
  • Odin Ek
  • Hanna Öberg
  • Florian Nagel
  • Wilmer Selin
  • Ebba Thern
  • Agnes Djurstedt
  • Svea Ekbladh
  • Emma Zettervall
  • Filip Broling
  • Tuva Selin
  • Tova Rangert
  • Linda Sahlin
  • Filippa Braun
  • Gunnar Fovaeus
  • Dominik Prusa