Teknik träning i Pelarne

Sören Olsen

2016 mar 23

Tisdags teknikträning i urminnes terräng runt Pelarnes fornborg. Som det dock inte syntes mycket av.

Som vanligt åktes det i stor buss mot terrängen som lag grunden till dagens träning. Terrängen runt Pelarne nära Mariannelund är bitvis storkuperat men samtidigt bitvis mycket detaljrik och startpunkten hade också placerats längst uppe på Fornborgen så uppvärmning var säkrat! Fornborgen syntes det dock inte mycket av, men med branta stup runt toppen var det nog ett utmärkt fäste att försvara vid eventuella anfall från fiender.

Dagens moment var Kort-Lång, växelvis blanding av korta och längre sträckor som hade syftet att utmana löparna i deras framförhållning på sträckorna och samtidigt ge dem intensiv orientering på kortsträckorna. Och även om kartan hade 16 år på baken stämmer den förvånansvärt bra fortfarende, men då hade det också gjorts små revideringar i samband med utsättningen.

Vill du se banorna kan gå in på OLGY's kartarkiv. Se längsta banan här