Rörelsetester

Niklas Olofsson

2015 feb 24

Igår var fem sjukgymnaster från Bosön på besök för att göra stabilitets- och rörelsetester på våra RIG-elever. Detta görs en gång i halvåret som en del i en studie av sambandet mellan rörlighet och skador.

Eleverna får utifrån testerna olika övningar att jobba med för att förbättra rörlighet och stärka upp svagheter. Genom de regelbundna testerna får eleven uppföljning på utvecklingen. Förhoppningen är att våra elever undviker skador genom detta förebyggande arbete!