Kontrollplockstorsdag

Start: 17:25 torsdag 2019-08-29
Slut: 19:15 torsdag 2019-08-29

Träning: Kontrollplock

Samling: Se länk

Avresa: Med cykel 17:30 från respektive elevhem

Plastficka: A4

Syfte: Ut och ingångsriktning fokus i kontrolltagningen.

Kartskala: 1:10000

Banlängder: 7,2 km 6,0 km och 4,7 km

Mat: 15:30

Anmälan senast (för garanterad karta): torsdag kl 10:00

Övrigt: Helt ombyte samt återhämtningsmål och dryck.

Anmälda

 • 6,0 km

  • Emanuel Herberthson
 • 7,2 km

  • Axel Elmblad
  • Emil Auselius
  • Simon Harden
  • Arvid Aronsson
 • 4,7 km

  • Isa Envall