Tekniktorsdag kurvbild

Start: 17:30 torsdag 2018-09-27
Slut: 19:00 torsdag 2018-09-27

Träning: Kurvbild och microkurvbild

Samling: RIG

Avresa: 17:20 med cykel (Använd hjälm) ca 20-25min Samlingspunkt

Plastficka: A4

Syfte: Kurvbildsförståelse. När är kompassen viktig och när är den mindre viktig?

Kartskala: 1:10000 & 1:2500

Terräng: Måttlig till svag kupering. God till måttlig framkomlighet.

Banor: 3,7km + 1,3km. Kartvändning

Mat: 15:30

Anmälan senast (för garanterad karta): torsdag kl 10:00

Övrigt: Helt ombyte för att kunna cykla hem torr och varm samt återhämtningsmål och dryck.

Anmälda

  • Gustav Runefors
  • Emil Auselius
  • Simon Harden
  • Hanna Johannesson
  • Alma Hjertberg
  • Sixten Ekbladh
  • Emanuel Herberthson
  • Petter Leibe Bergstedt
  • Albin Kronkvist
  • Alma Vilhelmsson
  • Filip Trofast
  • Viktor Waernqvist
  • Hilda Holmqvist Johansson
  • Thea Fagerström
  • Axel Elmblad
  • Axel Granqvist
  • Arvid Aronsson
  • Nora Aegler
  • Erik Wigle
  • Hugo Lillieström
  • Martina Rizzi
  • Ebba Berglin
  • Olof Ljunggren
  • Märta Ljungberg
  • Sara Granstedth