Intervaller

Start: 14:25 onsdag 2018-09-12
Slut: 17:00 onsdag 2018-09-12

Olika varianter. Se nedan för exempel

Vi samlas på RIG för att gemensamt värma upp och ta oss till spåret vid discgolfbanan där var och en har möjlighet att köra eget upplägg med gemensam slinga.

Exempel:

Fartlek

Tröskeltempo 3min*5st/vila90sec

70/20 7+5st

5sekunder till 3min valfritt tempo valria repetitioner

Syfte: Rätt intervaller under tävlingssäsong där redan många fartpass/tävlingar förekommer i veckan.

Spring intervallerna i tröskeltempo eller strax ovanför för att förebygga för mycket laktatförflyttning och därmed minska slitaget muskulärt. Maxlängd på vila bör vara hälften av intervalltiden för att komma åt det aeroba systemet. Hårda anaeroba intervaller är ytterst slitsamma (dvs i de flesta fall lika lång eller längre vila än intervalltiden med hög intensitet). Du som har en tävlingsfri helg kan med fördel öka intensiteten och belasta kroppen hårdare idag så länge du följer din plan.

Anmälda

  • Julia Rangert
  • Martina Rizzi
  • Isa Envall
  • Axel Elmblad
  • Olof Ljunggren
  • Mattis Persson
  • Emil Auselius
  • Albin Kronkvist
  • Martina Rizzi
  • Märta Ljungberg
  • Lovisa Blomgren
  • Axel Granqvist
  • Klara Höglund
  • Hugo Lillieström
  • David Borg
  • Emma Eriksson
  • Oscar Johansson
  • Nora Aegler
  • Alva Sonesson
  • Maxim Omelchenko
  • Filip Trofast
  • Viktor Jellvert Börjesson
  • Sixten Ekbladh
  • Hilda Holmqvist Johansson
  • Petter Leibe Bergstedt
  • Gustav Runefors
  • Emanuel Herberthson
  • Hugo Djurstedt
  • Joar Hertin
  • Arvid Aronsson
  • Alma Hjertberg